KUCC Board 2020-21

KUOSC Team

Aashish Dhakal

KUOSC Coordinator

Namit Adhikari

Python Community

Suyog Acharya

ML Community

Rashika Karki

Competetive Programming

Awan Shrestha

Cloud Community

Ashish Adhikari

IOT Community

Ashmita Dhungana

Blockchain Community

Arjun Bhandari

Dart Community

Ashish Pokhrel

Javascript Community

Niranjan Pant

Javascript Community

Utsav Prajapati

Game Development

Yogesh Pant

Design Community

Kushal Manandhar

Design Community

Aayush Dip Giri

Innovation and Entrepreneurship

Partha Chalise

Innovation and Entrepreneurship